بیوگرافی

کارنامه

 

    آرش تنــــهایی

تولد ۲۴/۱۰/۱۳۶۰

تحصیلات

هنرستان گرافیک مالک اشتر ۱۳۷۶-۱۳۷۸/

۱۳۷۸-۱۳۸۰ مرکز آموزش عالی انقلاب اسلامی.

دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران۱۳۸۷-۱۳۸۲

تجربیات

طراحی گرافیک  از ۱۳۸۰ //// طراحی  ده ها پوستر  برای مناسبت های فرهنگی ، اجتماعی //// طراحی ده ها جلد کتاب  در همکاری با انتشارت های مروارید ،نمایش ، ققنوس، معیار علم ، سوره مهر ، فرگون ، شاهد و …  //// مدیر هنری و طراح   جشنواره های  فجر ، تئاتر دانشگاهی ، عروسکی دانشجویان ، تجربه و …/// نوشتن در حوزه گرافیک از ۱۳۸۶ /// همکاری با نشریاتی چون : تندیس ، کارگزاران ، همشهری جوان ، همشهری داستان ، چهل چراغ ، گرته ، مجله رنگ ، از موسسان سایت گرته ، عضو تحریره مجله تندیس

نوشته ها

الف . کتاب

.پوستر اول مرتضی ممیز . گرد آوری پوستر هایی با موضوع مرتضی ممیز . ۱۳۸۳//// پنجاه پوستر تئاتر از ده طراح گرافیک ایران ۱۳۸۷//// نگاهی به زندگی وآثار مرتضی ممیز ۱۳۸۹//// در ستایش هفتاد سالگی کامران کاتوزیان ۱۳۹۰ ////سی سال تنهایی ، گزیده ی پوستر ها و نوشته ها ۱۳۹۱ ////

پروژه ها و کتاب های در دست تالیف :  ۱۰۰ طراح گرافیک ایران ،  پوستر های تئاتر در ایران ، پوستر های انقلاب ،  زنان گرافیک ایران

ب . مقاله

پوستر های انقلاب در ایران . جهت اطلاع  شماره //// گذری بر پوستر های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان . جهت اطلاع هفتاد سال دانشکده هنرهای زیبا . تندیس ۱۳۸۸//// افسانه سه برادر . نگاهی به پوستر های انقلابی برادران شیشه گران . تندیس////خون نشانه ، همشهری داستان ۱۲۸۹ //// اوج های پوستر در ایران ، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ، تندیس ۱۳۸۹، شماره ۱۸۵//// اوج های پوستر در ایران ، تالار رودکی، تندیس ۱۳۸۹ ۱۸۹//// اوج های پوستر در ایران ، کارگاه نمایش ، تندیس ۱۳۸۹ ۱۹۱//// اوج های پوستر در ایران ، گروه ۵۷ ، تندیس ۱۳۸۹ ////سوغات ولگا  ، نگاهی به طرح جلد کتابهای انتشارات پروگرس ، تندیس۱۳۹۰ //// کتابهای جیبی ، نگاهی به طرح جلد کتابهای شرکت سهامی کتابهای جیبی ، تندیس۱۳۹۲ ، شماره ۲ //// پرونده یآموزش گرافیکتندیس ۲۵۶ ، ۱۳۹۲ ////

ج . نقد . مقاله

نگاهی گذرا به پوستر های تئاتر در ایران . مجله رنگ۱۳۸۶//// ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود .  در باره روز جهانی گرافیک و          تاسیس انجمن گرافیک . کارگزاران ۱۳۸۶//// یار در خانهنگاهی به تاریخ گرافیک ایران ”  جهت اطلاع//// نام بسیاری نفرات ؛ نقدی بر سومین دوسالانه گرافیک جهان اسلام . تندیس ۱۳۸۸//// خون نوشت  ،انقلاب به روایت پوستر ها ،  همشهری داستان ،ویژه نامه پانزدهم ، بهمن ۱۳۸۹//// ویژه نامه پنج سالگی مدرسه ویژه ، ۱۳۸۹ ، مدرسه ویژه //// رنگ است و آتش و خون ،پوستر های انقلاب همشهری جوان ، ، شماره ۲۹۹ ،  ۲۳ بهمن////  رمضان و خضور پر رنگ پوستر ها ، تندیس ۱۳۸۹ ۱۸۲//// آینه های روبرو ، نگاهی به نمایشگاه پوستر تئاتر در خانه هنرمندان ایران ، تندیس ۱۳۸۹، شماره ۱۹۴////

 

د. نوشته هایی در باره طراحان

همراهی شیطنت آمیز با غافله ، ایمان صفایی . مجله رنگ ۱۳۸۷////بدون بوق و کرنا ، امیر حسین قوچی بیک تندیس  ش ، ۱۴۱//// نگاهی به زندگی وآثار ابوالفضل عالی ، تندیس ۱۳۸۹، شماره ۱۸۴//// طراحان گرافیک ایران ، سرژ آواکیان  ، تندیس ۱۳۸۹، شماره ۱۹۳//// آشور بانی پال بابلا  ، تندیس۱۳۹۰ ،  شماره ۱۹۷ //// نوشتن شیوا ، جشن نامه هفتاد سالگی قباد شیوا  ، ۱۳۸۹ ، سایت گرته //// فرزاد ادیبی  ، منوچهر عبد اله زاده  ، مهدی فاتحی  ، تروکسلر //// افسانه ی سه برادر | نگاهی به پوستر های سیاسی برادران شیشه گران ۱۳۹۲ /////

ه. گفت و گو  با طراحان

انگار برای اولین بار است ، نگاهی به آثار هادی فراهانی . کارگزاران  ////گفتگو با کوروش شیشه گران ، بهزاد حاتم ، بهرام دبیری ، پرویز کلانتری . روزنامه کارگزاران ////تاریخ آدم های غایب ، گفتگو با آیدین آغداشلو . کارگزاران: گفتگو  بامحمد بهرامی ، تندیس شماره۱۵۹ ////گفتگو  باصادق بریرانی ، تندیس شماره ؟////گفتگو  با پیشگامان گرافیک ایران،  کامران کاتوزیان ، تندیس ش۱۵۲////گفتگو    بهزاد حاتم ، تندیس ش ۱۴۶////گفتگو  با پیشگامان گرافیک ایران،  کوروش شیشه گران تندیس ش ۱۴۲////گفتگو  با مجید بلوچ  ، تندیس ش ۱۴۸////گفتگو  با مصطفی اسدالهی ، تندیس ش ۱۵۸////گفتگو  بامسعود دشتبان ، تندیس ش ۱۵۶////گفتگو  با محمد رضا دادگر  ، تندیس ش ۱۶۶////گفتگو  با محمد علی باطنی ، تندیس ش ۱۷۵////گفتگو  بامحمد علی حدت  ، تندیس ش ۱۷۷////گفتگو  با فرهاد باتمانقلیچ ، تندیس ش ۱۸۱////گفتگو  با علی خسروی  ، تندیس شماره  ۱۸۲////گفتگو  با طاهره محبی تابان  ، تندیس شماره  ۱۷۹////گفتگو  با بیژن جناب  ، تندیس شماره  ۱۸۰////گفتگو  با امراله فرهادی ، تندیس شماره  ۱۸۳////گفتگو  با فریدون آو  ، تندیس شماره  ۱۸۴////گفتگو  با مجید اخوان  ، تندیس شماره  ۱۸۸////گفتگو  با بهزاد غریب پور   ، تندیس //// گفت و گوی من با ابراهیم حقیقی  در آستانه ی دریافت نشان عالی هنر، هنر آنلاین //// 

و. گفتگو و یا در باره ی آرش تنهایی 

گفتگو با   سایت خانه هنرمندان ایران .  ۱۳۸۵////گفتگو با همشهری محله  منطقه ۱۱ ، الهام صالح ۱۳۸۶  شماره ۱۹۶  ص۱۰   ////  گفتگو با بولتن جشنواره تئاتر فجر ، ۱۳۸۶ //// گفتگو با کتاب هفته ، سعید باباوند ، شنبه ۲ خرداد ۱۳۸۸ ، شماره ۱۸۲ ص ۱۰////گفتگو با. سایت خود نویس، شهاب سیاوش ، ۱۳۸۸////گفتگو با هفته نامه شهروند تورنتو ، داوود منطق ، ۱۳۸۹ ////گفتگوبا روزنامه آفتاب یزد ، شبنم محمودی شرق ،   ۱۳۸۹////گفتگو با هفته نامه ستاره صبح ،فرشید پارسی کیا ،  ۲۸ آبان ۱۳۹۰//// با بولتن دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی، امیر سهرابی ،  ۱۳۹۰/////مقاله ی  اردشیر میر منگره مجله ی تندیس ۱۳۹۱///// مقاله ی مازیار تهرانی مجله ی خانه هنرمندان ایران ۱۳۹۱ ///// گفت و گو ی مریم آموسا ، در باره ی کیوریتوری نمایشگاه فروغ  مجله ی پان ارت۱۳۹۲ ///// گفت و گوی روزنامه ی کلید سیاست در باره ی کیوریتوری نمایشگاه۱۳۹۲ ///// گفت و گوی من  با مجله ی الکترونیکی  پان آرت ۱۳۹۲ //// گفت و گو ام بی ای نیوز درباره  کتاب ۱۰۰ آگهی مطبوعات ۱۳۹۲

سخنرانی و کارگاه ها :

سورئالیسم و دادا، تالار هفت پیکر ،پارک نظامی گنجوی ۱۳۸۱ //// سیر تحول پوستر در ایران . خانه هنرمندان اصفهان. آذر۱۳۸۸  //// کارگاه طراحی پوستر . خراسان شمالی . بجنورد . اسفند ۱۳۸۸//// نشست نگاهی به گرافیک کانون پرورش فکری کودکان ونو جوانان ، مدرسه ویژه ۱۳۸۹//// نگاهی به تاریخ گرافیک در ایران . تهران دانشگاه هنر . دی ۱۳۸۹//// نگاهی به زندگی و آثار هوشنگ کاظمی . دانشگاه هنر . دی ۱۳۸۹//// نگاهی به پوستر های تئاتر در ایران ، خانه هنرمندان ایران ، اردیبهشت ۱۳۹۰////  سخنرانی در بیست و یکمین نشست پژوهش هنر ، نکوداشت بهزاد گلپایگانی ، نگارخانه برگ ۱۳۹۰ ////رویکرد های طراحی جلد در مجلات ایرانی ، خانه هنرمندان ایران ، آبان ۱۳۹۰//// کارگاه طراحی پوستر و نشانه ، جشنواره تجسمی هرمزگان ، آبان ۱۳۹۰///

کارگاه طراحی پوستر و سخنرانی ، دانشگاه شیراز ۱۳۹۲ //// سخنرانی و کارگاه طراحی پوستر در خانه هنر عماد رشت ۱۳۹۲ //// کارگاه طراحی پوستر ، دانشگاه اردکان یزد۱۳۹۲ //// سخنرانی و کارگاه از پژوهش تا نگارش با موضوعیت پژوهش و نگارش مقاله و پایان نامه ۱۳۹۲ //// سخنرانی پیرامون تصویر های شاهنامه های چاپ سنگی برج میلاد ۱۳۹۲ //// کارگاه طراحی پوستر برای نوروز ، به سفارش شهرداری تهران ۱۳۹۲ //// سخنرانی در باره ی طراحان گرافیک انقلاب . خانه گرافیک استان البرز ۱۳۹۲//// سخنرانی در باره ی طراحان مهجور جلد کتاب در ایران ، هفته ی گرافیک دانشگاه هنر ۱۳۹۳////

  نمایشگاه ها:

فردی :

نمایشگااه انفرادی نقاشی  فرهنگسرای خاوران .۱۳۸۱////نمایشگاه انفرادی پوستر سالن تئاتر استاد سمندریان ۱۳۸۳////نمایشگاه انفرادی پوستر . خانه هنرمندان . ۱۳۸۵ ////نمایشگاه انفرادی پوستر کافه گالری ۵ عصر ۱۳۸۶

نمایشگاه انفرادی خانه هنرمندان ایران ، سالن میر میران ۱۳۹۱//// نگارخانه وصال شیراز ، اردیبهشت ۱۳۹۲ ////

جمعی :

نمایشگاه گروهی نقاشی نگارخانه آبی تهران ۱۳۷۸نمایشگاه گروه پاساز نگارخانه لاله۱۳۸۰نمایشگاه پوستر گروه پاساژ ( صدمین سال تولد صادق هدایت ) نگارخانه لاله////۱۳۸۱نمایشگاه نقاشی گروهی انجمن نقاشان نگارخانه آریا///نمایشگاه پوستر گروه پاساژ نگارخانه هنر۱۳۸۲////نمایشگاه لوگو تایپ های تندیس  نگارخانه هنر۱۳۸۲////نمایشگاه  نقاشی گروهی انجمن نقاشان  نگارخانه لاله۱۳۸۳////نمایشگاه پوستر های تئاتر دانشکده هنرهای زیبا . سالن استاد سمندریان۱۳۸۳////نمایشگاه پوسترعاشورا خانه هنرمندان ایران۱۳۸۴////نمایشگاه پوستر نسل ۵ طراحان گرافیک ایران۱۳۸۵  ////نمایشگاه پوستر خانه هنرمندان ایران. سالن استاد انتظامی۱۳۸۵  ////نمایشگاه پوستر  کافه گالری ۵ عصر۱۳۸۶////دومین دوسالانه پوستر جهان اسلام۱۳۸۶////نهمین دوسالانه پوستر تهران  ۱۳۸۶////نمایشگاه پوستر کودک  نگارخانه تهران ۱۳۸۶////نمایشگاه ۲۵ سال پوستر تئاتر ایران ۱۳۸۶////سومین دوسالانه گرافیک جهان اسلام  ۱۳۸۸////نمایشگاه ۵۰ پوستر تئاتر از ده طراح گرافیک. تالار مولوی ۱۳۸۷////نمایشگاه پوستر های تئاتر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فجر . خانه هنرمندان ۱۳۸۸ ////نمایشگاه نقاشی مرکز فرهنگی ایران در پاریس ۱۳۸۸////نمایشگاه پوستر یک روز رنگی ۱۳۸۹////نمایشگاه نگاه ایرانی ، پرو ۱۳۸۹////نمایشگاه  لوگو تایپ های ایران  ، مسکو ۱۳۸۹////نمایشگاه پوستر های عاشورایی موزه هنرهای معاصر اصفهان////سومین سالانه تجسمی فجر ، موزه هنرهای معاصر  بخش مدعو  ۱۳۸۹////نمایشگاه پوستر های تئاتر بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر . خانه هنرمندان ۱۳۸۹ ////نمایش نما ، نمایشگاه پوستر های تئاتر در خانه هنرمندان ایران ، ۱۳۹۰////گره ، نمایشگاه پوستر ، یزد ۱۳۹۰////دومین سرو نقره ای ، تهران خانه هنرمندان ایران////نمایشگاه پوستر های عاشورایی موزه امام علی (ع)  ۱۳۹۰ //// نمایشگاه گزیده ای از آثار انجمن طراحان پوستر تاتر ایران با عنوانتماشا، ۱۳۹۲

 

کیوریت :‌

  1. از اهالی امروز ،با موضوعیت فروغ فرخزاد
  2. جهان پهلوا ن ،یا موضوعیت غلامرضا تختی

                      

داوری   :

مسابقه پژوهش های دانشجویان ، ۱۳۸۸٫ دانشکده هنرهای زیبا////  نمایشگاه پوستر ترافیک ، ۱۳۹۰ . تهران//// نمایشگاه عکس و پوسترهای جشنواره  تئاتر عروسکی ،۱۳۹۰//// چهارمین جشنواره تجسمی استان هرمزگان  ۱۳۹۰ ////بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر۱۳۹۰ //// مسابقه پوسترهای جهان عاری از خشونت ۱۳۹۳

تدریس و کارگاه ها :

دروس مختلف گرافیک در جهاد دانشگاهی هنرهای زیبا   ۱۳۸۷،۱۳۸۶/////تدریس در دوره فرهنگ و هنر مدرسه ویژه  ۱۳۸۷تا کنون////تدریس درهنرستان هنرهای تجسمی پسران ۱۳۸۹/ ۱۳۹۰  //// تدریس دوره های ضمن خدمت کارکنان روابط عمومی سازمان استاندارد //// تدریس طراحی پوستر در آموزشگاه ایده  ////طراحی پوستر در دانشگاه سمنان

جایزه ها

طراح پوستر برگزیده هفتمین جشنواره تآتر تجربه////تقدیر شده از بیست و سومین جشنواره فیلم فجر////طراح پوستر برگزیده دهمین جشنواره تاتر دانشگاهی ایران////طراح پوستر برگزیده سیزدهمین جشنواره تاتر دانشگاهی ایران /// طراح برگزیده ی جشنواره تئاتر فجر۱۳۹۱  ///

انتشار آثار

کتاب

 پوستر اول مرتضی ممیز ۱۳۸۳////کتاب طراحان نسل ۵ گرافیک ایران  ۱۳۸۵////کتاب هشتمین بینال پوستر تهران۱۳۸۶//کتاب نهمین دوسالانه طراحی گرافیک ایران ۱۳۸۶//// کتاب پوستر کودک ۱۳۸۶////سومین دوسالانه گرافیک جهان اسلام ۱۳۸۸////کتاب پوستر های  بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر ۱۳۸۸////کتاب نمایشگاه یک روز رنگی ////۱۳۸۹

مجلات

همشهری جوان////همشهری جوان////نشریه الکترونیک تاک//// مدیر هنری  نامه فرهنگی ادبی هنری ،نافه

مستند هایی در باره ی من  :

  1. سی سال تنهایی  ، اثری از خشایار مصطفوی  Thirty Years of Loneliness
  2. پرتره یک گلادیاتور خندان ،اثری از میثم مقصودی

دیگر فعالیت ها

عضو انجمن نقاشان ایران. کمیته پژوهش ۱۳۸۱ تا کنون////دبیر نمایشگاه پوستر  صدمین سال تولد صادق هدایت۱۳۸۱////عضو شورای برگزاری نمایشگاه پوستر اول مرتضی ممیز ۱۳۸۳////مدیر هنری هشتمین و نهمین جشنواره تآتر تجربه۱۳۸۴ و۱۳۸۵////مدیر هنری بیست و ششمین جشنواره تآتر فجر۱۳۸۶////دبیر نمایشگاه ۲۵ سال پوستر تئاتر ایران ۱۳۸۶ ////مسئول صفحه گرافیک روزنامه کارگزاران ۱۳۸۶////نو یسنده مقالات  گرافیک مجله تندیس ۱۳۸۷ تا کنون ////عضو هیئت موسس و تحریریه سایت گرته  ۱۳۸۷ تا کنون////عضو گروه آموزشی فرهنگ ، هنر و اندیشه مدرسه ویژه ۱۳۸۸////عضو شورای سردبیریگزارشنشریه انجمن هنرمندان  نقاش ایران ۱۳۸۸////همکاری با انتشارات های فرگون ، مروارید ، ققنوس ، نمایش ، سوره مهر در طراحی جلد از ۱۳۸۳ تا کنون ////عضو هیئت موسس انجمن طراحان پوستر تئاتر  ۱۳۸۹////عضو هیئت مدیره ومسئول کمیته پژوهش انجمن طراحان پوسترتئاتر ۱۳۸۹ ////عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ،   ۱۳۹۰

Biography